In-Betweeners

Anime Conji 2011 – Wat Chớ…


Chào mừng bạn đến với Anime Conji 2011, mạnh nhất 30 biên bản cuộc sống của tôi. (mạnh nhất 2 giờ nếu bạn đếm các ổ đĩa có) Tiếp tục đọc

Posted in In-Betweeners | Tagged , , , , | 5 Bình luận

Anime Conji 2011 – Lái xe có


Trên đường Anime Conji. Hy vọng điều này sẽ tốt. Tiếp tục đọc

Posted in In-Betweeners | Tagged , , , | Để lại một bình luận

In-Betweener #2: Facebook / Bây giờ Lấy yêu cầu


New Facebook Page! Ngoài ra, Bây giờ chúng ta đang yêu cầu các đánh giá về anime! Tiếp tục đọc

Posted in In-Betweeners | Tagged , , , , , | Để lại một bình luận

In-Betweener #1: Một mục mới cho uể oải.


Tôi hứa tôi sẽ cố gắng để sản xuất thêm các nhận xét thường xuyên. Nhưng trong khi chờ đợi, tôi đã thực hiện phần này để tôi có thể cho bạn thấy một số crap ngẫu nhiên trong cuộc sống của tôi giữa bài viết xem lại phim hoạt hình. Tiếp tục đọc

Posted in In-Betweeners | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Bình luận