Tag Archives: màu đen anh chàng

Gundam 00: Sự thức tỉnh của các nhà tiên phong – Chỉ Dude đen trong vũ trụ


Vì vậy,, những gì đã xảy ra cho tất cả các người da đen? Và tại sao lại là thực tế không ai trong số chúng trong không gian với anh chàng này? Tiếp tục đọc

Posted in Gundam 00: Sự thức tỉnh của các nhà tiên phong | Tagged , , , , , , , | 2 Bình luận