Tag Archives: Rạp chiếu phim

Tập thành phố Detroit kim loại 09: Rạp chiếu phim


Xem trong kính sợ và khủng bố như Krauser-san phát hành Jewel Demon của mình. Tập này chắc chắn sẽ để lại cho bạn khó thở, vì nó đã để lại bản thân mình. Tiếp tục đọc

Posted in Detroit Metal City | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Cảm nhận