Tag Archives: Cosplay

Anime Conji 2011 – Wat Chớ…


Chào mừng bạn đến với Anime Conji 2011, mạnh nhất 30 biên bản cuộc sống của tôi. (mạnh nhất 2 giờ nếu bạn đếm các ổ đĩa có) Tiếp tục đọc

Posted in In-Betweeners | Tagged , , , , | 5 Bình luận